Đà Nẵng - Thánh địa Mỹ Sơn

Mã tour: CDV-HN08   Giá: 750.000 đ
Đà Nẵng - Thánh địa Mỹ Sơn

Mã tour
CDV-HN08
Đặt tour
Giá
750.000 
Thời gian
1 ngày
Hình thức
Ghép đoàn
Phương tiện
Ô tô
Lịch trình
Đà Nẵng – Mỹ Sơn

Đà Nẵng - Thánh địa Mỹ Sơn

Thánh địa Mỹ Sơn được coi là một trong những trung tâm đền đài chính của Ấn Độ giáo ở khu vực Đông Nam Á và là di sản duy nhất của thể loại này tại Việt Nam.
Tour Đà Nẵng - Thánh địa Mỹ Sơn